Нашата гаранция

Гаранция за бизнес успеха на нашите клиенти е непрекъснатият ни стремеж да осигурим постоянно високо качество на продуктите в съчетание с професионално обслужване и конкурентни цени.

За тази цел осъществяваме стриктен и задълбочен предварителен подбор на доставчиците, както и детайлен лабораторен контрол на всяка входяща партида. 

Като гаранция за качеството на всеки артикул предоставяме на нашите клиенти ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ съгласно НАРЕДБА № РД – 02-20-1 "За условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България" .